Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
Beszámoló a HEFOP 1.1. program regionális eredményeirőlNyomtatás

Beszámoló a HEFOP 1.1. program regionális eredményeiről

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. A munkaerőpiac szempontjából kiemelkedő jelentőségű az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam által társfinanszírozott Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, melynek elsődleges célja, hogy csökkentse a tagországokban a munkanélküliséget.

 

 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) hosszú távú célkitűzései összhangban állnak az Európai Unió Foglalkoztatási stratégiájának célkitűzéseivel, azaz célja a foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő versenyképességének javítása képzéseken keresztül, a társadalmi beilleszkedés javítása.

 

A program elsődleges célja, a program alanyait képező álláskeresők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, inaktívak munkaerő-piaci pozíciójának erősítésével a foglalkoztatási esélyeik növelése, a munka világába történő be-, illetve visszakerülésük, bentmaradásuk elősegítése; a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, valamint az etnikai rétegek munkaerő-piaci felzárkóztatása, a munkahely megszerzésének közvetlen vagy közvetett módon történő elősegítésével.

 

 

A program célcsoportjai:

 

1)      Fiatalok célcsoportja:

A célcsoport magába foglalja a 16 – 30 éves korosztályba tartozó munkanélküli fiatalokat. Elsőbbséget élveznek a szakképzetlen, vagy alulképzett fiatalok.

Kiemelten kezeljük a romákat, megváltozott munkaképességűeket, állami gondozottakat, alapiskolai végzettséggel sem rendelkezőket, szakképzetleneket.

 

 

 

2)      A tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja:

A célcsoport tagjai azok, akik 30 év felettiek és a megyei munkaügyi központ kirendeltségein már legalább 12 hónapja nyilván vannak tartva. Kiemelten kezeljük a 45 év feletti korcsoportba tartozókat.

A célcsoportba bevonjuk az adott térségben leghosszabb ideje – több éve – nyilvántartott álláskeresőket, ismételten álláskeresőként nyilvántartott személyeket, a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűeket, az iskolai rendszerű képzésből valamely oknál fogva lemorzsolódottakat. Továbbá a szakképzetleneket, vagy elavult, munkaerőpiacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezőket, a roma kisebbséghez tartozókat, a szociálisan hátrányos helyzetűeket, a megváltozott munkaképességű munkanélkülieket, hátrányos helyzetű településeken élőket, a gyermekét egyedül nevelő szülőket, és a foglalkoztatási alaprészből támogatásban eddig nem részesült munkanélkülieket.

 

 

 

 

3)      30 év feletti még nem tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja:

E célcsoport foglalja magában a 30 év feletti (ezen belül kiemelten kezelve a 45 éven felüliek) tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, 3-12 hónapja nyilvántartott álláskeresőket, inaktívakat, nem regisztrált munkanélkülieket, atömeges létszám leépítések során munkanélkülivé válókat.

 

 

 

A program megvalósítása:

 

 

A programba részvételt vállaló munkanélküli és inaktív személyekkel a munkaügyi központ kirendeltsége együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodásban nevesítésre kerülnek azok a szolgáltatási és támogatási formák, melyek az egyén munkaerő-piaci esélyeit javíthatják és elősegítik a munkaerő-piacra történő be-, illetve visszavezetését.

 

A program megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az esélyegyenlőség (romák, nők, fogyatékkal élők esélyegyenlősége) és a környezetvédelem szempontjainak megjelenését is (pl. a program megvalósítása során a környezeti erőforrásokkal-, papírral való takarékosság, kijelölt dohányzóhelyek elhelyezése a képző- és munkahelyeken).

 

A programokba a résztvevők bevonása 2006. december 31. napjával befejeződött, jelenleg az eredmények biztosítása a célunk.

 

 

A régió három HEFOP 1.1. intézkedéshez kötődő programja a következő:

 

1.         „A munkanélküliség megelőzése és kezelése Jász-Nagykun-Szolnok megyében”

2.        „A munkanélküliség megelőzése és kezelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”

3.        „A munkanélküliség megelőzése és kezelése Hajdú-Bihar megyében”

 

 

A Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program szlogenjével is kifejezi, hogy minden ember érték. Minél értékesebbek az emberek, annál értékesebb a nemzet, ettől az értéktől függ minden egyes ember és a közösség boldogulása is. Az emberek értékének növelésével sikeresebbé tehető a közös jövő.

 

A programokba bevontak közül kiemelkedően magas a támogatásban eddig nem részesülő, az ismételten álláskeresőként nyilvántartott személyek, a szakképzetlenek vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők száma, a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a megváltozott munkaképességű és a rehabilitációra szorulók száma.

 

 

A programok legfontosabb célkitűzése a piacképes szakképesítés biztosítása a résztvevők számára, amelyhez a programban tartást elősegítő megélhetést biztosító támogatás és mentori szolgáltatás is társul.

 

 

 

A programok további célja, a program alanyait képező álláskeresők foglalkoztatási esélyeinek növelése, a munka világába történő be-, illetve visszakerülésük elősegítése, a program keretében nyújtott elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzési támogatás segítségével.

 

 

A programokban résztvevők részére munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtottunk, melyek nagymértékben hozzájárulnak a résztvevők programban maradásához, annak sikeres végigviteléhez.

 

 

A mellékelt kimutatásból megállapítható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a program végrehajtása sikeresen halad. Az elvárt eredmények mindhárom program esetében meg fognak valósulni, sőt reményeink szerint az elvártnál jobb eredményeket sikerül elérni a munkatársak jó munkájának eredményeként.

 

 

 

 
A projekt az Európai Unió Társfinanszírozásával valósul meg.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu