Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségei szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásának feltételei és szabályai (2010. január) Nyomtatás
Figyelem! Az elszámolt képzésekre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtásának helyszíne 2011. január 1-től változott, az 1. sz. melléklet 2010. novemberében módosításra került.

Munkaadók figyelmébe!

 

 

A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 2011. január 1-jétől hatályos 5. § (1) bekezdése szerint a hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáiga székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére.

Kérjük a hozzájárulásra kötelezetteket, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően a saját munkavállalók részére szervezett képzéssel kapcsolatos adatszolgáltatásaikat a székhely szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjába szíveskedjenek benyújtani a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig.

     

Postacímek:

 

Hajdú-Bihar Megyei székhelyű hozzájárulásra kötelezett:

Postacím:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4024 Debrecen

Piac u. 42-48. sz.

Elérhetőségünk személyes benyújtás esetén:

Hétfő-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-12.00

Tel: 52/513-000

   

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei székhelyű hozzájárulásra kötelezett:

Postacím:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

5000 Szolnok

Kossuth L.u. 6-8. sz.

Elérhetőségünk személyes benyújtás esetén:

Hétfő-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-12.00

Tel: 56/523-900

   

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei székhelyű hozzájárulásra kötelezett:

Postacím:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Képzési és Szolgáltatási Osztály

4400 Nyíregyháza

Hősök tere 9. sz.

Elérhetőségünk személyes benyújtás esetén:

Hétfő-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-12.00

Tel: 42/594-036 vagy 42/594-001

 

A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet hatályba lépésének időpontja: 2009.07.27. Rendelkezéseit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói számára az e rendelet hatálybalépését követően szervezett képzések elszámolása tekintetében kell alkalmazni.

A rendelet mellékleteivel együtt megtalálható honlapunkon a kapcsolódó dokumentumok 1.sz. mellékleteként.

 

A 800/2008/EK bizottsági rendelet elérhető honlapunkon, mely a kapcsolódó dokumentumok 2. sz. melléklete.

 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a saját munkavállalók számára a 2009.07.27. napját követően szervezett képzések elszámolása tekintetében az adatszolgáltatásokat a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet alapján, annak 1. és 2. sz. melléklete szerint szükséges benyújtani „a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig aszékhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére.

Hatályát veszítette a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) azzal, hogy a 15/2009. (VII.24.) rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzések esetében, valamint  az Európai Uniós források terhére 2009. szeptember 1-jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzések tekintetében a R. szabályait kell alkalmazni. A 13/2006. (XII.27.) SZMM rendelet egységes szerkezetben mellékleteivel együtt megtalálható honlapunkon a kapcsolódó dokumentumok 3.sz. mellékleteként.

 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a saját munkavállalók számára a 2009.07.27. napján  folyamatban lévő képzések esetében, valamint  az Európai Uniós források terhére 2009. szeptember 1-jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzések tekintetében az elszámolt képzések tekintetében az adatszolgáltatásokat  a 13/2006. (XII.27.) SZMM rendelet alapján,  annak 1. és 2. sz. melléklete szerint szükséges benyújtani „a  tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére.

 

A hozzájárulásra kötelezettre vonatkozó Bejelentőlaphoz egy hozzájárulásra kötelezett több képzésre vonatkozó adatlapot is csatolhat. A tárgyévre vonatkozóan elszámolt képzésekről a tényadatokat tartalmazó – a rendeletben meghatározott - adatlapok kitöltésével kell adatot szolgáltatni a hozzájárulásra kötelezettnek.

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu