Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
Tájékoztató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról (2011. december)Nyomtatás
Figyelem! 2011. november 25-én a Magyar Közlöny 139. számában megjelent a 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról.

Munkaadók figyelmébe!

Tájékoztató

 

 

A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

 

 

Figyelem!

 

2011. november 25-én a Magyar Közlöny 139. számában megjelent a 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, mely a   szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben foglaltaktól jelentősen eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

 

A jogszabály értelmében, a hozzájárulási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

 

„4.§. A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg.

26.§. (1) A hozzájárulási kötelezettség 2011. évre vonatkozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott  visszatérítést is, a (2) bekezdés figyelembevételével az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályokat kell alkalmazni.

 

(2) A 2011. évben kezdõdõ üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett

a) az üzleti év elsõ napjától december 31. napjáig idõarányosan az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint,

b) e törvény hatálybalépését követõen e törvény szerint teljesíti.

 

(3) A 2011. évben kezdõdõ üzleti év esetén a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban

a) a gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami szakképzési és felnõttképzési szerv felé,

b) a gyakorlati képzést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami adóhatóság felé

2012. február 25-ig benyújtandó soron kívüli bevallásban teljesíti.

 

(4) A 2011. évben kezdõdõ üzleti év esetén, ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban a hozzájárulásra kötelezett a kötelezettségét részben a saját munkavállalói számára a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 20. §-ában meghatározott felnõttképzési szerzõdés és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti

tanulmányi szerzõdés, vagy a tanulmányok folytatására történõ munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban meghatározott költségei elszámolásával teljesíti, 2012. február 25-ig a jogszabályban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kella fõvárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére.”

 

Fentiekre figyelemmel kérjük mind a naptári éves, mind az eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezetteket, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően a saját munkavállalók részére szervezett – nem eltérő üzleti éves munkáltatók a 2011. naptári évre esedékes, eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezettek az üzleti év első napjától december 31. napjáig az időarányosan elszámolt költségekre vonatkozó - képzéssel kapcsolatos adatszolgáltatásaikat a hatályos jogszabályok 1. és 2. sz. melléklete szerint aszékhely szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjába szíveskedjenek benyújtani a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig.

 

A hozzájárulásra kötelezettre vonatkozó Bejelentőlaphoz egy hozzájárulásra kötelezett több képzésre vonatkozó adatlapot is csatolhat. A tárgyévre vonatkozóan elszámolt képzésekről a tényadatokat tartalmazó – a rendeletben meghatározott - adatlapok kitöltésével kell adatot szolgáltatni a hozzájárulásra kötelezettnek.

 

A törvény 34.§. (3)-(4) bekezdése értelmében 2012. január 1-jétől „hatályát veszti a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet azzal, hogy a rendeletet a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan kiírt pályázatok keretében meg valósuló képzésekre 2013. december 31-ig alkalmazni kell.

 (4) A Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2009. szeptember 1-ig kiírt pályázatok keretében meg valósuló képzésekre – a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelettel hatályon kívül helyezett – a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet szabályait kell alkalmazni.”

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei székhelyű hozzájárulásra kötelezett esetében:

 

Cím:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Képzési és Szolgáltatási Osztály

4400 Nyíregyháza

Hősök tere 9. sz.

Tel: 42/594-036 vagy 42/594-001

 

Személyes megkeresés esetén:

Hétfő-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-12.00

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu