Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Lejárt pályázatok
Nyertes pályázók
Tájékoztató anyagok
Statisztika
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Fontos tudnivalók
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 1.1.3
TÁMOP 2.1.6
Rendezvények
Hirdetmények
Üvegzseb
Szervezeti felépítés és elérhetőségek
Kapcsolatfelvétel
Minőségirányítás
Csoportos létszámcsökkentések on-line bejelentése
Hírlevelek
Kiadványok
Közérdekű adatok
Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások végzésére 2013Nyomtatás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet munkaerő-piaci szolgáltatások végzésére

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

pályázatot hirdet munkaerő-piaci szolgáltatások végzésére

 

A pályázati felhívás célja:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a 1991. évi IV. törvény 13/A. §-a, valamint a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 21-25. §-ban meghatározott feltételek szerint

 

A.         munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs-, valamint

             pszichológiai tanácsadás,

 B.         munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása

 

munkaerő-piaci szolgáltatásokra kíván bevonni külső szervezeteket a hátrányos helyzetben lévő rétegek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése céljából.

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) vállalja, hogy térítésmentesen

 

 A.         munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai

             tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a munkaügyi 

              központ e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta.

 B.         munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott

 

térségekben vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára.

A pályázaton történő részvétel további feltételeit a Pályázati Egységcsomag részletesen tartalmazza. A kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatosan részletes felvilágosítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Foglalkoztatási Programok Osztálya ad.

 

A támogatás forrása, mértéke, időtartama:

 

A támogatást vissza nem térítendő formában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprészéből biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtását a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott költségnormák szerint

 

A.               munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs-, valamint 

                 pszichológiai tanácsadás esetében 2013. május 01. napjától 2013. 

                 november 15. napjáig,

B.               munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása

 

esetében 2013. május 01. napjától 2014. április 30. napjáig

100 %-os mértékben támogatja. A szolgáltatás nyújtásának támogatására a szolgáltatás elvégzését követően kerül sor, a hatósági szerződésben meghatározott módon.

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályázatot a Pályázati Egységcsomag szerinti tartalommal 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, továbbá a pályázati kiírásban meghatározott részeket egyszer írható CD-n kell benyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Foglalkoztatási Programok Osztályára az alábbi címre:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

A Pályázati Egységcsomag 2013. február 22. napjától letölthető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja http://earmk.munka.hu honlapjáról.

A pályázatok beérkezési határideje: 2013. március 25. 12.00 óra

 

A beérkezési határidő után beadott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Csak a pályázati kiírásnak megfelelően, a Pályázati Egységcsomag szerint elkészített, és az abban szereplő kötelező mellékletekkel ellátott pályázatok kerülnek elbírálásra. Indokolt esetben a pályázatot kiíró hiánypótlásra lehetőséget biztosít, amely azonban a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben nem érintheti.

 

A pályázat elbírálása:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója mérlegelési jogkörében eljárva dönt, a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázót a támogatás elnyeréséről vagy elutasításáról. A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidőt követő 30 nap, mely egy alkalommal újabb 30 nappal meghosszabbítható. A nyertes pályázókkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja hatósági szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

A munkaügyi központ fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására és visszavonására.

 

Nyíregyháza, 2013. február 22.

 Dr. Rezsőfi István

igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: 42/594-000 Fax.: 42/594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu